EN english

Virtuálna Počítačová škola MARET Celoživotné vzdelávanie dospelých Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie ako spoločenská priorita rozvoja Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.

Cena školenia a Záväzná prihláška 3D AutoCAD, progeCAD, GstarCAD alebo 4MCAD

Cenník školenia 3D AutoCADu, progeCADu, GstarCAD alebo 4MCAD

  • Cena Flexibilného a Virtuálneho individuálneho školenie 3D AutoCADu, progeCADu, GstarCADu alebo 4MCADu je 25 €/vyučovacia hodina/osoba.
  • Individuálne školenie progeCADu je nejefektivnější zpôsob výuky progeCADu.
  • Lektor se venuje len jednému klientovi, školenie prizpôsobuje požiadavkám, vedomostiam a pracovnej profesií klienta.

Záväzná prihláška

Po vyplnení Záväznej prihlášky a jej odoslaní - Záväzná prihláška príde do Počítačovej školy MARET. Záväznú prihlášku potvrdíme, podpíšeme a odošleme ju na Váš e-mail. Keď Vám príde Vám Záväzná prihláška, je potrebné aby Ste ju tiež podpísali a potom ju zaslali ako prílohu na e-mail: psmaret@gmail.com

Ďakujem Vám za prejavený záujem o naše školenia 3D AutoCAD, progeCAD alebo GstarCAD a vážim si dôveru, ktorú vkladáte do nás.

Do školenia AutoCADu môžete byť zaradený až po odoslaní vyplnenej a podpísanej Záväznej prihlášky a po uhradení sumy za školenie 3D AutoCAD, progeCAD alebo GstarCAD na náš účet. Po uhradení sumy za školenie AutoCADu Vám vystavíme faktúru za školenie 3D AutoCAD, progeCAD, GstarCAD alebo 4MCAD – daňový doklad a zašleme Vám ju e-mailom, zároveň Vám zatelefonujeme alebo zaemailujeme, aby sme stanovili termín školenia 3D AutoCAD, progeCAD, GstarCAD alebo 4MCAD. Garancia: Zakúpené vyučovacie hodiny Vám nikdy neprepadnú, ale nie je možné spätne vrátenie peňazí za nevyčerpané vyučovacie hodiny. Nevyčerpané vyučovacie hodiny je možné ponúknuť tretej strane. Teším sa naVašu účasť na našom profesionálnom školení 3D AutoCAD, progeCAD, GstarCAD alebo 4MCAD.

Rezervujte si termín školenia 3D AutoCAD, progeCAD, GstarCAD alebo 4MCAD ešte dnes.

Účastník vzdelávania:
Meno kontaktnej osoby:
Názov organizácie:
Ulica:
PSČ, Mesto:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Skype:
Počet osôb:
Počet vyuč.hodín školenia AutoCADu
Cena za vyuč.hodínu školenia AutoCADu
Cena celkom: