EN english

Virtuálna Počítačová škola MARET Celoživotné vzdelávanie dospelých Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie ako spoločenská priorita rozvoja Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.

Cena školenia a Záväzná prihláška AutoCADu 3D

Cenník školenia AutoCADu 3D

  • Cena Flexibilného a Virtuálneho individuálneho školenie progeCADu 3D je 25 €/vyučovacia hodina/osoba.
  • Individuálne školenie progeCADu je nejefektivnější zpôsob výuky progeCADu.
  • Lektor se venuje len jednému klientovi, školenie prizpôsobuje požiadavkám, vedomostiam a pracovnej profesií klienta.

Záväzná prihláška

Po vyplnení Záväznej prihlášky a jej odoslaní - Záväzná prihláška príde do Počítačovej školy MARET. Záväznú prihlášku potvrdíme, podpíšeme a odošleme ju na Váš e-mail. Keď Vám príde Vám Záväzná prihláška, je potrebné aby Ste ju tiež podpísali a potom ju zaslali ako prílohu na e-mail: psmaret@gmail.com

Ďakujem Vám za prejavený záujem o naše školenia AutoCADu a vážim si dôveru, ktorú vkladáte do nás.

Do školenia AutoCADu môžete byť zaradený až po odoslaní vyplnenej a podpísanej Záväznej prihlášky a po uhradení sumy za školenie AutoCADu na náš účet. Po uhradení sumy za školenie AutoCADu Vám vystavíme faktúru za školenie AutoCADu – daňový doklad a zašleme Vám ju e-mailom, zároveň Vám zatelefonujeme alebo zaemailujeme, aby sme stanovili termín školenia AutoCADu. Teším sa na Vašu účasť na našom profesionálnom školení AutoCADu.

Rezervujte si termín školenia AutoCADu ešte dnes.

Účastník vzdelávania:
Meno kontaktnej osoby:
Názov organizácie:
Ulica:
PSČ, Mesto:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Skype:
Počet osôb:
Počet vyuč.hodín školenia AutoCADu
Cena za vyuč.hodínu školenia AutoCADu
Cena celkom: