EN english

Virtuálna Počítačová škola MARET Celoživotné vzdelávanie dospelých Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie ako spoločenská priorita rozvoja Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.


História

Počítačová škola MARET

Akreditovaná  vzdelávacia  inštitúcia   " Počítačová škola MARET "  bola založená v 01.02.1993 zo zameraním na výučbu základných a odborných školení v oblasti AutoCADu. Profesionálne sa orientujeme  na zavádzanie nových progresívnych technológií v oblasti  CAD systémov.

Pre  výučbu základných a odborných  školení sme  získali Kredit Ministerstva školstva SR, čím sme boli zaradení medzi inštitúcie oprávnené vydávať rekvalifikačné osvedčenia platné v Slovenskej republike.

Obnovenie kreditu pre školiacu aktivitu „Počítačové metódy projektovania – AutoCAD“ sme získali od Ministerstva školstva SR  28. 11. 2002  a pre školiacu aktivitu „Počítačové programy“  20. 10. 2004 a v roku 2009 pre aktivitu „Počítačové programy“.

Lektor a riaditeľ  Ing. Milan Papp Počítačovej školy MARET získal dňa 28.11.1992 titul

“Autorizovaný konzultant firmy AutoDesk “

Krátke zhrnutie doterajšej činnosti :

Počítačová škola MARET za 30 rokov svojej existencie vychovala mnohých odborníkov v oblastiach základných školení Windows, Word a pod., a odborných školení v oblasti AutoCAD systémov pre firmy, inštitúcie, ako sú napr.:  CALEX, a.s. Továrenská 49, Zlaté Moravce,  SAN-HUMA 90, spol. s. r. o.,  Farská 22, Nitra,  Agrostav HSV s.r.o., Tehelná 3, Zlaté Moravce,  Slovenská správa ciest, Murgašova 6, Nitra, AZAS, Podzámska 3, Nitra,  DELTA  INŽINIERING, Farská ul., Nitra, FITTICH TEMIS,  s.r.o.,  Metodova 61, Nitra, KO3 proj. kancelária, Farská 1, Nitra, Inž. projekt. kancelária, Ing. Ján Ilavský,  Levická 9, Nitra,  J*S*C* KONZULT, PO+BOZP, Pri strelnici 57, Nitra, PPA Controll, a iné firmy, Ústredné daňové riaditeľstvo, pracovisko Nitra SR, Vodná 33, Nitra, Krajský úrad práce, OÚP, ul. Janka Kráľa, Nitra , OÚP   Zlaté Moravce ...... - ako aj rekvalifikovala mnohých  nezamestnaných z úradov práce.

Momentálne Computer School MARET

poskytuje celoživotné vzdelávanie dospelých v rámci ktorého ponúka profesionálne Flexibilné a Virtuálne školenie AutoCADu v slovenskom a anglickom jazyku pre celú Európsku úniu a ostatné časti sveta.

www.psmaret.com