EN english

Virtuálna Počítačová škola MARET Celoživotné vzdelávanie dospelých Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie ako spoločenská priorita rozvoja Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.

Cena školenia a Záväzná prihláška 2D AutoCAD, progeCAD, GstarCAD alebo 4MCAD

Cenník školenia 2D AutoCAD, progeCAD, GstarCAD alebo 4MCAD

  • Cena Flexibilného a Virtuálneho individuálneho školenia 2D AutoCAD, progeCAD, GstarCAD alebo 4MCAD je 20 €/vyučovacia hodina/osoba.
  • Individuálne školenie 2D AutoCAD, progeCAD alebo GstarCAD je nejefektivnější zpôsob výuky 2D AutoCAD, progeCAD, GstarCAD alebo 4MCAD.
  • Lektor se venuje len jednému klientovi, školenie prizpôsobuje požiadavkám, vedomostiam a pracovnej profesií klienta.

Po vyplnení Záväznej prihlášky a jej odoslaní - Záväzná prihláška príde do Počítačovej školy MARET. Záväznú prihlášku potvrdíme, podpíšeme a odošleme ju na Váš e-mail. Keď Vám príde Vám Záväzná prihláška, je potrebné aby Ste ju tiež podpísali a potom ju zaslali ako prílohu na e-mail: psmaret@gmail.com

Ďakujem Vám za prejavený záujem o naše školenia AutoCADu a vážim si dôveru, ktorú vkladáte do nás.

Do školenia 2D AutoCADu, progeCADu, GstarCADu alebo 4MCADu môžete byť zaradený až po odoslaní vyplnenej a podpísanej Záväznej prihlášky a po uhradení sumy za školenie 2D AutoCADu, progeCADu alebo GstarCADu na náš účet. Po uhradení sumy za školenie AutoCADu Vám vystavíme faktúru za školenie AutoCADu – daňový doklad a zašleme Vám ju e-mailom, zároveň Vám zatelefonujeme alebo zaemailujeme, aby sme stanovili termín školenia 2D AutoCADu, progeCADu alebo GstarCADu. Garancia: Zakúpené vyučovacie hodiny Vám nikdy neprepadnú, ale nie je možné spätne vrátenie peňazí za nevyčerpané vyučovacie hodiny. Nevyčerpané vyučovacie hodiny je možné ponúknuť tretej strane. Teším sa na Vašu účasť na našom profesionálnom školení 2D AutoCAD, progeCAD, GstarCAD alebo 4MCAD.

Ak sa chcete vrátiť späť, kliknite tu.
Účastník vzdelávania:
Meno kontaktnej osoby:
Názov organizácie:
Ulica:
PSČ, Mesto:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Skype:
Počet osôb:
Počet vyuč.hodín školenia AutoCADu
Cena za vyuč.hodínu školenia AutoCADu
Cena celkom: