EN english

Virtuálna Počítačová škola MARET Celoživotné vzdelávanie dospelých Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie ako spoločenská priorita rozvoja Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.


REFERENCIE

Počítačová škola MARET za 30 rokov svojej existencie vychovala mnohých odborníkov v oblastiach základných školení Windows, Word a pod. a odborných školení v oblasti AutoCAD systémov pre firmy, inštitúcie, ako sú napr.:

CALEX, a.s. Továrenská 49, Zlaté Moravce

SAN-HUMA 90, spol. s. r. o., Farská 22, Nitra

Agrostav HSV s.r.o., Tehelná 3, Zlaté Moravce

Slovenská správa ciest, Murgašova 6, Nitra

AZAS, Ing. Lívia Formánková, Podzámska 3, Nitra

DELTA INŽINIERING, Farská ul., Nitra

FITTICH TEMIS, s.r.o., Metodova 61, Nitra

KO3 proj. kancelária, Farská 1, Nitra

PARTER, Ing. Michaela Mederlyová, Dolná 5, 927 00 Šaľa

Inž. projekt. kancelária, Ing. Ján Ilavský, Levická 9, Nitra

J*S*C* KONZULT, PO+BOZP, Pri strelnici 57, Nitra

C-Projekt - Ing. Ľubomír Candrák Zlaté Moravce cprojekt@stonline.sk

Ing. Pavol Drozd, PPA Controll, drozd@ppa.sk

Ing.Jozef Košarišťan/ADN/ Levická 3, Nitra, adn.nitra@stonline.sk

Július Lelkeš, Kovomat-L s.r.o, 93034 Holice

Ing.arch. Alexander Bánovský – REPROS, Kozáčeka 16, 960 01 ZVOLEN, abanovsky@gmail.com

TB TECHNIKA s.r.o. ,Ing. Žulko, Kapitána Weinholda 22/34, 972 43 Zemianske Kostoľany

a iné firmy, ako aj rekvalifikovala mnohých nezamestnaných z úradov práce, ako sú napr.:

Ústredné daňové riaditeľstvo, pracovisko Nitra SR, Vodná 33

Nitra, Krajský úrad práce, OÚP, ul. Janka Kráľa, Nitra

OÚP Zlaté Moravce

OÚP Levice

DYMAMICKÉ BLOKY - VIDEO

AutoCAD lektor

REFERENCIE

World English Institute v USA ***Diplom***

Virtual Computer School MARET games Nevidzany Virtual Computer School MARET Virtual Computer School MARET Nevidzany Virtual Computer School MARET eBay Virtual Computer School MARET Virtual Computer School MARETl Nevidzany