EN english

Virtuálna Počítačová škola MARET Celoživotné vzdelávanie dospelých Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie ako spoločenská priorita rozvoja Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.

AutoCAD alebo progeCAD kurz s lektorom a jedným študentom

Názov školenia

AutoCAD alebo progeCAD 3D

Aké výhody získate, ak si objednáte školenie AutoCADu v Počitačovej škole MARET ?

 • Ponúkame Vám kvalitné X hodinové profesionálne školenie AutoCADu alebo progeCADu.
 • Školenie AutoCADu je vedené vždy v takej profesii, akú ma účastník školenia, napr. ak je strojár, tak kreslí počas školenia AutoCADu strojárske výkresy.
 • Školenia prebiehajú priamo u Vás v zamestnaní alebo doma.
 • Nemusíte za školením nikde cestovať, míňať peniaze na cestovné a strácať drahocenný čas.
 • Ponúkame Vám flexibilný čas školenia AutoCADu, t.j. ako to účastníkovi školenia AutoCADu najlepšie vyhovuje.
 • Počas školenia kreslíte svoj vlastný prvý projekt v AutoCADe pod dozorom lektora.
 • Individuálne školenie AutoCADu alebo progeCADu je nejefektivnější zpôsob výuky AutoCADu alebo progeCADu.
 • Lektor se venuje len jednému klientovi, školenie prizpôsobuje požiadavkám, vedomostiam a pracovnej profesií klienta.

Metóda školenia

 • Celá výučba sa skladá z 3 častí: teoretické vysvetlenie príkazu, teoreticko-praktické vysvetlenie príkazu a praktické prevedenie príkazu. Týmto spôsobom je zabezpečená 100% istota, že študent daný príkaz nielen pochopí, ale vie ho aj prakticky používať pri kreslení svojho projektu.
 • AutoCAD kurz Vás naučí kresliť vlastné projekty.
 • AutoCAD školenie je vhodné pre úplných začiatočníkov, ako aj pre pokročilých užívateľov AutoCADu.
 • Školenie je prevádzané virtuálnou formou cez internet v reálnom čase, za účasti lektora. Pod dozorom lektora kreslíte aj svoj prvý projekt vo svojej profesii.

Počet účastníkov školenia

 • Na školení AutoCADu je 1 študent a lektor. Školenie začína hneď prihlásením sa už jedného účastníka.

Potrebné vedomosti pre prihlásenie sa na školenie AutoCADu

 • Študent musí mať základné vedomosti z operačného systému Windows a musí mať absolvované školenie AutoCADu 2D.

Čo potrebujete pre absolvovanie virtuálneho školenia AutoCADu v reálnom čase za účasti Lektora.

 • Študent musí mať počítač, internetové pripojenie, mikrofón a reproduktory.

Počet hodín školenia AutoCADu alebo progeCADu a praktického kreslenia

 • Počet vyučovacích hodín školenia môže byť flexibilný, t.j. účastník školenia si ho navolí sám.
 • Počet vyučovacích hodín školenia AutoCADu môže byť: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72
 • Ak budete spokojný so školením AutoCADu, môžete si rozšíriť školenie o toľko hodín koľko budete potrebovať.
 • Doporučená dĺžka školenia a praktického kreslenia výkresov pre začiatočníkov je: 72 vyučovacích hodín, 12 dní.
 • Doporučená dĺžka školenia a praktického kreslenia výkresov pre pokročilích je: 36 vyučovacích hodín, 6 dní.

Čas školenia

 • Flexibilné školenia: účastník školenia si čas navolí sám.

Miesto školenia

 • Miestom školenia je internet. Školenie je prevádzané virtuálnou formou cez internet v reálnom čase, za účasti lektora. Pod dozorom lektora študent kreslí praktické príklady vo svojej profesii.

Osnova školenia - AutoCAD 3D alebo progeCAD 3D - Školenie AutoCADu 3D alebo progeCAD 3D

Číslo produktu Názov kapitoly
PLU 301 Základné pojmy
PLU 302 Zadávanie bodov pomocou súradníc
PLU 303 Užívateľské súradnicové systémy
PLU 304 Príkazy pre prezeranie 3D objektov
PLU 305 Kreslenie 3D čiar - Drôtové modely
PLU 306 Editačné príkazy pre 3D objekty
PLU 307 3D plochy a povrchy pridaním zdvihu a výšky
PLU 308 Kreslenie 3D plôch a povrchov
PLU 309 Editácia plôch tvorených 3D sieťami
PLU 310 Kreslenie 3D pevných telies
PLU 311 Booleovské operácie
PLU 312 Modifikačné operácie, rezy, prierezy
PLU 313 Prieniky, editovanie prevných telies, profily
PLU 314 Plávajúce výrezy, profilové obrázky
PLU 315 Informačné príkazy
PLU 316 Tilemode
PLU 317 Rozvrhnutie výkresového priestoru
PLU 318 Práca v modeli so skladajúcimi výrezmi
PLU 319 Práca v rozvrhnutí s plávajúcimi výrezmi
PLU 320 Zarovnávanie objektov vo výrezoch
PLU 321 Nastavenie viditeľnosti hladín
PLU 322 Postup vyhotovenia 2D výkresovej dokumentácie z 3D objektov
Certifikát Počítačovej školy MARET