EN english

Virtuálna Počítačová škola MARET Celoživotné vzdelávanie dospelých Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie ako spoločenská priorita rozvoja Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.

Cena predplatených vyučovacích hodín pre konzultácie a riešenie špecifických problémov v AutoCADe a Záväzná prihláška

Cena predplatených vyučovacích hodín pre konzultácie a riešenie špecifických problémov v AutoCADe

    Cena predplatených vyučovacích hodín pre konzultácie a riešenie špecifických problémov v AutoCADe je 60 €.

Po vyplnení Záväznej prihlášky a jej odoslaní - Záväzná prihláška príde do Počítačovej školy MARET. Záväznú prihláška potvrdíme, podpíšeme a odošleme ju na Váš e-mail. Keď Vám príde Záväzná prihláška, je potrebné, aby Ste ju tiež podpísali a potom ju zaslali ako prílohu na e-mail: psmaret@gmail.com

Ďakujem Vám za prejavený záujem o naše predplatené vyučovacie hodiny pre konzultácie a riešenie špecifických problémov v AutoCADe a vážim si dôveru, ktorú vkladáte do nás.

Ak sa chcete vrátiť späť kliknite tu.
Účastník konzultácie:
Meno kontaktnej osoby:
Názov organizácie:
Ulica:
PSč, Mesto:
IČO:
IČ DPH:
DIČ
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Skype:
Počet predplatených vyučovacich hodín
Cena za predpatenú vyuč.hodinu
Cena celkom:

DYMAMICKÉ BLOKY - VIDEO

AutoCAD lektor

REFERENCIE

World English Institute v USA ***Diplom***

Virtual Computer School MARET games Nevidzany Virtual Computer School MARET Virtual Computer School MARET Nevidzany Virtual Computer School MARET eBay Virtual Computer School MARET Virtual Computer School MARETl Nevidzany