***Virtuálna Škola Java***Celoživotné vzdelávanie dospelých***Virtuálna Škola Java***Vzdelávanie ako individuálna a spoločenská priorita rozvoja***Virtuálna Škola Java***Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu***

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa programovanie v jazyku Java virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna škola Java ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.

Cena školenia a Záväzná prihláška programovania v jazyku Java SE

Cenník školenia programovania v jazyku Java SE

  • Cena Flexibilného a Virtuálneho školenia programovania v jazyku Java SE je 20 €/vyučovacia hodina/osoba.Na školení je len 1 študent - ide o individuálne školenie. Školenie začína hneď prihlásením sa už jedného účastníka.

Záväzná prihláška

Po vyplnení Záväznej prihlášky a jej odoslaní - Záväzná prihláška príde do Počítačovej školy MARET. Záväznú prihlášku potvrdíme, podpíšeme a odošleme ju na Váš e-mail. Keď Vám príde Vám Záväzná prihláška, je potrebné aby Ste ju tiež podpísali a potom ju zaslali ako prílohu na e-mail: psmaret@gmail.com

Ďakujem Vám za prejavený záujem o naše školenia programovania v jayzku Java SE a vážim si dôveru, ktorú vkladáte do nás.

Do školenia programovania v jayzku Java SE môžete byť zaradený až po odoslaní vyplnenej a podpísanej Záväznej prihlášky a po uhradení sumy za školenie programovania v jayzku Java SE na náš účet. Po uhradení sumy za školenie programovania v jayzku Java SE Vám vystavíme faktúru za školenie programovania v jayzku Java SE – daňový doklad a zašleme Vám ju e-mailom, zároveň Vám zatelefonujeme alebo zaemailujeme, aby sme stanovili termín školenia programovania v jayzku Java SE. Teším sa na Vašu účasť na našom profesionálnom školení programovania v jayzku Java SE

Rezervujte si termín školenia programovania v jazyku Java SE ešte dnes.

Účastník vzdelávania:
Meno kontaktnej osoby:
Názov organizácie:
Ulica:
PSČ, Mesto:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Skype:
Počet osôb:
Počet vyuč.hodín školenia Javy SE
Cena za vyuč.hodínu školenia AutoCADu
Cena celkom: