EN english

Virtuálna Počítačová škola MARET Celoživotné vzdelávanie dospelých Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie ako spoločenská priorita rozvoja Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.

Cena Konfigurácie AutoCADu a Záväzná prihláška

Cena Konfigurácie AutoCADu

  • Cena Konfigurácie AutoCADu je 4 vyučovacie hodiny/osoba.

Po vyplnení Záväznej prihlášky a jej odoslaní - Záväzná prihláška príde do Počítačovej školy MARET. Záväznú prihlášku potvrdíme, podpíšeme a odošleme ju na Váš e-mail. Keď Vám príde Vám Záväzná prihláška, je potrebné aby Ste ju tiež podpísali a potom ju zaslali ako prílohu na e-mail: psmaret@gmail.com

Ďakujem Vám za prejavený záujem o Konfiguráciu AutoCADu a vážim si dôveru, ktorú vkladáte do nás.

Do Konfigurácie AutoCADu môžete byť zaradený až po odoslaní vyplnenej a podpísanej Záväznej prihlášky a po uhradení sumy za Konfiguráciu AutoCADu na náš účet. Po uhradení sumy za Konfigurácia AutoCADu Vám vystavíme faktúru – daňový doklad a zašleme Vám ju e-mailom, zároveň Vám zatelefonujeme alebo zaemailujeme, aby sme stanovili termín Konfigurácie AutoCADu.

Ak sa chcete vrátiť späť, kliknite tu.
Účastník vzdelávania-test:
Meno kontaktnej osoby:
Názov organizácie:
Ulica:
PSČ, Mesto:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Skype:
Počet osôb:
Počet vyuč.hodín školenia AutoCADu
Cena za vyuč.hodínu školenia AutoCADu
Cena celkom:

DYMAMICKÉ BLOKY - VIDEO

AutoCAD lektor

REFERENCIE

World English Institute v USA ***Diplom***

Virtual Computer School MARET games Nevidzany Virtual Computer School MARET Virtual Computer School MARET Nevidzany Virtual Computer School MARET eBay Virtual Computer School MARET Virtual Computer School MARETl Nevidzany