EN english

Virtuálna Počítačová škola MARET Celoživotné vzdelávanie dospelých Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie ako spoločenská priorita rozvoja Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.

Pomoc v AutoCADe a Záväzná prihláška

Pomoc v AutoCADe a Záväzná prihláška

Po vyplnení Záväznej prihlášky a jej odoslaní - Záväzná prihláška príde do Počítačovej školy MARET. Záväznú prihlášku potvrdíme, podpíšeme a odošleme ju na Váš e-mail. Keď Vám príde Vám Záväzná prihláška, je potrebné aby Ste ju tiež podpísali a potom ju zaslali ako prílohu na e-mail: psmaret@gmail.com

Ďakujem Vám za prejavený záujem o našu Pomoc v AutoCADe a vážim si dôveru, ktorú vkladáte do nás.

Do Pomoci v AutoCADe môžete byť zaradený až po odoslaní vyplnenej a podpísanej Záväznej prihlášky a po uhradení sumy za Pomoc v AutoCADe na náš účet. Po uhradení sumy za Pomoc v AutoCADe Vám vystavíme faktúru – daňový doklad a zašleme Vám ju e-mailom, zároveň Vám zatelefonujeme alebo zaemailujeme, aby sme stanovili termín Pomoci v AutoCADe.

Ak sa chcete vrátiť späť, kliknite tu.
Účastník vzdelávania-test:
Meno kontaktnej osoby:
Názov organizácie:
Ulica:
PSČ, Mesto:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Skype:
Nastavenie prototypového výkresu:
Bloky, Dynamické bloky:
Pečiatky, nadstavby:
Technické rámčeky A4, A3, A2, A1, A0 alebo predlžené napr. 2x A3:

DYMAMICKÉ BLOKY - VIDEO

AutoCAD lektor

REFERENCIE

World English Institute v USA ***Diplom***

Virtual Computer School MARET games Nevidzany Virtual Computer School MARET Virtual Computer School MARET Nevidzany Virtual Computer School MARET eBay Virtual Computer School MARET Virtual Computer School MARETl Nevidzany