EN english

Virtuálna Počítačová škola MARET Celoživotné vzdelávanie dospelých Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie ako spoločenská priorita rozvoja Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.

Záväzná prihláška AutoCADu 2D

Záväzná prihláška

Po vyplnení prihlášky a jej odoslaní - prihláška príde do Počítačovej školy MARET. Záväznú prihlášku potvrdíme, podpíšeme a odošleme ju na Váš e-mail. Keď Vám príde Vám prihláška, je potrebné aby Ste ju tiež podpísali a potom ju zaslali ako prílohu na e-mail: psmaret@gmail.com

Ďakujem Vám za prejavený záujem o naše školenia AutoCADu a vážim si dôveru, ktorú vkladáte do nás.

Do školenia AutoCADu môžete byť zaradený až po odoslaní vyplnenej a podpísanej prihlášky a po uhradení sumy za školenie AutoCADu na náš účet. Po uhradení sumy za školenie AutoCADu Vám vystavíme faktúru za školenie AutoCADu – daňový doklad a zašleme Vám ju e-mailom, zároveň Vám zatelefonujeme alebo zaemailujeme, aby sme stanovili termín školenia AutoCADu. Teším sa na Vašu účasť na našom profesionálnom školení AutoCADu.

Rezervujte si termín školenia AutoCADu ešte dnes.

Účastník vzdelávania:
Meno kontaktnej osoby:
Ulica:
PSČ, Mesto:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Skype:
Čas:
Počet osôb:
Počet vyuč.hodín školenia AutoCADu