***Virtuálna Počítačová Škola MARET***Celoživotné vzdelávanie dospelých***Virtuálna Počítačová Škola MARET***Vzdelávanie ako individuálna a spoločenská priorita rozvoja***Virtuálna Počítačová Škola MARET***Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu***

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.

Cena Konzultácie a Záväzná prihláška

Cena konzultácie

  • Cena konzultácie je 30 €/45 min.

Záväzná prihláška

Po vyplnení Záväznej prihlášky a jej odoslaní - Záväzná prihláška príde do Počítačovej školy MARET. Záväznú prihlášku potvrdíme, podpíšeme a odošleme ju na Váš e-mail. Keď Vám príde Vám Záväzná prihláška, je potrebné aby Ste ju tiež podpísali a potom ju zaslali ako prílohu na e-mail: psmaret@gmail.com

Ďakujem Vám za prejavený záujem o konzultáciu a vážim si dôveru, ktorú vkladáte do nás.

Do konzultácie môžete byť zaradený až po odoslaní vyplnenej a podpísanej Záväznej prihlášky a po uhradení sumy za konzultáciu na náš účet. Po uhradení sumy za konzultáciu Vám vystavíme faktúru. – daňový doklad a zašleme Vám ju e-mailom, zároveň Vám zatelefonujeme alebo zaemailujeme, aby sme stanovili termín konzultácie.

Účastník konzultácie:
Meno kontaktnej osoby:
Názov organizácie:
Ulica:
PSČ, Mesto:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Skype:
Počet hodín konzultácie
Cena celkom: