EN english

Virtuálna Počítačová škola MARET Celoživotné vzdelávanie dospelých Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie ako spoločenská priorita rozvoja Virtuálna Počítačová škola MARET Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.

Budovanie vlastnej Databanky

Automatizácia konštrukčných prác

Počas 26 rokov pedagogickej praxe som bol lektorom AutoCADu v mnohých strojárskych, stavebných, elektrikárskych a iných firmách, kde som sa stretol s rôznou výrobou. Profesionálne som ukončil odbor Robototechnológiu a automatizáciu na Vysokej škole technickej, Strojníckej fakulte v Košiciach. Počas mojej 26 ročnej pedagogickej praxe som nadobudol bohaté skúsenosti s automatizáciou konštrukčných prác. Samozrejme nie v každej firme je možné konštrukčné práce zautomatizovať na 100 percent, nakoľko to závisí od charakteru výroby. Bežné automatizácie opakujúcich konštrukčných činnosti sú na 40 - 60 percent, takže pracujete už len na 40 percent a projekt máte hotový vďaka profesionálnym vedomostiam, nakoľko využívate AutoCAD a jeho možnosti na 100 percent. Niekedy sa konštrukčné práce dajú zautomatizovať až na 99 percent.

Ponúkam realizáciu projektu - budovanie Vašej Databanky pre Automatizáciu konštrukčných prác.

Niektoré príklady projektov pre rôzne profesie:

Projekt pre strojárske firmy

Čo by projekt obsahoval

 • Vytvorenie databanky všetkých typo-rozmerov výrobkov.
 • Vytvorenie databanky všetkých opakujúcich dielov
 • Vytvorenie všetkých prototypových výkresov
 • Prevedenie unifikácie všetkých prvkov
 • Vytvorenie technických rámčekov pre výkresy
 • Vytvorenie pečiatok a nadstavieb
 • Vytvorenie všetkých ostatných prvkov potrebných pre strojársku dokumentáciu.

Projekt pre stavbárske firmy

Čo by projekt obsahoval

 • Vytvorenie databanky všetkých typo-rozmerov okien, dverí atď.
 • Vytvorenie databanky všetkých zariaďovacích predmetov a sanity
 • Vytvorenie všetkých prototypových výkresov
 • Vytvorenie technických rámčekov pre výkresy
 • Vytvorenie pečiatok a nadstavieb
 • Vytvorenie všetkých ostatných prvkov potrebných pre stavebnú dokumentáciu.

Čo získate po realizovaní projektu

 • zjednodušenie výroby
 • zlacnenie výroby
 • zvýšenie produktivity
 • zrýchlenie nakreslenia technickej dokumentácie
 • odstránenie chybovosti
 • pohodu pri kreslení
 • mnoho ďalších výhod

Cena projektu závisí od rozsahu vykonania prác a vzájomnej dohody.

Ak Vás moja ponuka zaujala, prihláste sa na konzultáciu.